لی دازیل MA180نرم کن

     

نرم كن سيليكونی ماکرو آمینو با پایداری بالا در مقابل شستشو
لی دازیل MA180 نرمكن ماکرو با ایجاد زیر دست لیز و افزایش عمق رنگی برای کلیه الیاف قابل استفاده می باشد.
نوع ماده : ماکرو آمینوامولسیون سیلیکون
خاصيت يونی : نانيونيك
شكل ظاهری : شیری رنگ
PH : 5.3 - 6

خواص :
ايجاد زيردست فوق العاده نرم و پایدار در مقابل شستشو
بهبود قابليت دوخت پذيری پارچه
افزايش عمق رنگ بخصوص شیدهای تیره

مقدار و محدوده كاربرد :
لی دازیل 180 MA را ميتوان به هر نسبتی با آب رقيق نمود . اين ماده قابل استفاده در هر دو روش فولارد و رمق كشی ميباشد .
نسخه راهنما :

روش فولارد
Leedasil MA 180 30 - 5 g/l
PH 4-5
Drying 130 degC


روش رمق کشی
Leedasil MA 180 3 - 1
Temperature 40 - 45 degC
Time 30 – 20 min
PH 5مدت و شرايط نگهداری :
لی دازیل MA 180 نسبت به سرما و يخ زدگی حساس ميباشد . در محيط های سرپوشيده و دمای 20 حداقل 9 ماه نگهداری شود .