لی دازیل SLK420نرم کن

     

نرم كن سيليكونی میکرو
لی دازیل SLK420 نرمكن سيليكونی قوی ( ميكرو امولسيون ) جهت تكميل دائم منسوجات پنبه ای ، ويسكوز ، پشم ، الياف مصنوعی و مخلوط آنها در روشهای مداوم و غير مداوم ميباشد .
نوع ماده : ميكرو امولسيون از دی آمین سیلیکون
خاصيت يونی : نانيونيك
شكل ظاهری : خمیر ویسکوز
PH : تقريبا 5
غلظت : 2± 48%

خواص :
- ايجاد زيردست فوق العاده نرم ، پر و ابریشمی
- بهبود قابليت دوخت پذيری پارچه
- افزايش خاصيت الاستيك بخصوص در پارچه های تريكو
- ایجاد خاصیت روان کنندگی بالا در نخ و الیاف

مقدار و محدوده كاربرد :
لی دازیل SLK420 را ميتوان به هر نسبتی با آب رقيق نمود . اين ماده قابل استفاده در هر دو روش فولارد و رمق كشی ميباشد .

جهت سیستم رمق کشی 
Leedasil SLK420: 0.7 - 2%
Temperature: 40-45°C
Time: 20-30min
PH: 5
   
جهت سیستم فولارد 
Leedasil SLK420: 3.5 - 22 g/l
PH: 5
Drying: 130°C
   


مدت و شرايط نگهداری :
لی دازیل SLK420 نسبت به سرما و يخ زدگی حساس ميباشد . در محيط های سرپوشيده و دمای 20 درجه حداقل 9 ماه نگهداری شود .