لی دوواکس YSPنرم کن

     

روان کننده ، حالت دهنده و آنتی استاتیک الیاف و نخ (کمک به باز شدن بهتر نخ)
پايه شيميايی : مخلوط پارافین و پلی سیلوکسان
خاصيت يونی : نانیونیک
شكل ظاهری : امولسیون سفید
خاصیت حل شوندگی : در آب 50-40 درجه سانتیگراد به راحتی حل می شود
درصد ماده جامد : %2±38

خواص :
-ايجاد زير دست نرم و لغزنده
-خاصيت آنتی استاتيك
-قابل استفاده با سفید کننده های نوری
-پايدار در مقابل حرارت و ایجاد زردی نمی کند.
-در برابر آب سخت و محیط های ضعیف اسیدی و بازی و مواد اکسنده و کاهنده مقاوم است.
-قابل استفاده با آهار و انواع پرکننده ها
-برای تمام البسه مناسب است.

مقدار و محدوده کاربرد:
لیدو واکس YSPبعد از سفیدگری و رنگرزی به حمام رمق کشی افزوده گردد.PH حمام بین 6-5.5 با افزودن اسید استیک تنظیم شود و در دمای محیط به مدت 5 دقیقه هم زده شود.سپس YSP افزوده گردد و افزایش دما بین 45-15 دقیقه انجام شود.برای کامل شدن رمق کشی دما می تواند تا 70 درجه سانتیگراد افزایش یابد.
مقدار مصرف:
1.5-3% وزن کالا

شرایط انبارداری:
نسبت به سرما حساس است و در برابر یخ زدگی محافظت شود.
مدت انبارداری : 6 ماه