لی فازین OCFنرم کن

     

نرم كن كاتيونيك با نرمی فوق العاده بر روی کلیه الیاف
پايه شيميايی : مشتقات آميد اسيدهای چرب
خاصيت يونی : كاتيونيك
شكل ظاهری : جامد پرک زرد پر رنگ

خواص
- ايجاد زير دست نرم و لغزنده
- خاصيت آنتی استاتيك
- قابل استفاده با مواد تکمیلی نانیونیک و کاتیونیک
- پايدار در مقابل حرارت

مقدار و محدوده كاربرد
- قابل استفاده بر روی کلیه الياف
- قابل استفاده در کلیه روش های مداوم و غيرمداوم
- جهت دیسپرس نمودن، ابتدا نرم کن پرک را در دمای 80 درجه سانتیگراد ذوب نموده و بتدریج آب 80 را در حال همزدن به نرم کن ذوب شده، اضافه نموده تا غلظت مورد نظر (حداکثر 20%) تامین گردد. پس از تولید دیسپرس هموژن ، تا سرد شدن کامل (30 درجه سانتی گراد) همزدن ادامه می یابد.

جهت سیستم رمق کشی 
LEEFAZIN OCF: 0.2-0.5%
Temperature: 30-50°C
Time: 20–30min
PH: 4-6
   
جهت سیستم فولارد 
LEEFAZIN OCF: 3-5 g/l
Pick Up 70-90%
   

مدت انبارداری : 12 ماه