لی فازین کوات 12نرم کن

     

نرم كن كاتيونيك با نرمی فوق العاده ، خاصیت آنتی استاتیک و عدم کاهش آبدوستی پارچه و الیاف
پايه شيميايی : مشتقات آميد اسيدهای چرب
خاصيت يونی : كاتيونيك
شكل ظاهری : مایع کرم

خواص
- ايجاد زير دست نرم و لغزنده
- خاصيت آنتی استاتيك
- قابل استفاده با مواد تکمیلی نانیونیک و کاتیونیک
- پايدار در مقابل حرارت
- مناسب جهت حوله والیاف هیدروفیل

مقدار و محدوده كاربرد
- قابل استفاده بر روی کلیه الياف
- قابل استفاده در کلیه روشهای مداوم و غيرمداوم

جهت سیستم رمق کشی 
LEEFAZIN QUAT 12: 1-2.5%
Temperature: 30-50°C
Time: 20–30min
PH: 4-6
جهت سیستم فولارد 
LEEFAZIN QUAT 12: 15-25 g/l
Pick Up 70-90%انبارداری : در جای سرپوشیده و به دور از نور خورشید نگهداری شود. قبل از مصرف به خوبی مخلوط گردیده و سپس مصرف گردد.
مدت انبارداری : 12 ماه