لی فازین QUAT 500نرم کن

     

نرم كن كاتيونيك با نرمی فوق العاده ، خاصیت آنتی استاتیک و افزایش آبدوستی پارچه و الیاف
پايه شيميايی : مشتقات آميد اسيدهای چرب
خاصيت يونی : كاتيونيك
شكل ظاهری : مایع قهوه ای رنگ
مقدار آب : 0%

خواص
- ايجاد زير دست نرم و لغزنده
- خاصيت آنتی استاتيك
- قابل استفاده با مواد تکمیلی نانیونیک و کاتیونیک
- پايدار در مقابل حرارت
- مناسب جهت حوله والیاف هیدروفیل
- در آب 50-40 درجه و 4=PH به راحتی قابل حل می باشد

مقدار و محدوده كاربرد
- قابل استفاده بر روی کلیه الياف
- قابل استفاده در کلیه روش های مداوم و غيرمداوم

جهت سیستم رمق کشی 
LEEFAZIN QUAT500:  0.2-0.5%
Temperature: 30-50 degC
Time: 20-30min
PH: 4-6
   
جهت سیستم فولارد 
LEEFAZIN QUAT500: 3-5 g/l
Pick Up 70-90%
   

مدت انبارداری : 12 ماه در جای سرپوشیده و به دور از نور خورشید نگهداری شود قبل از مصرف بخوبی مخلوط گردیده و سپس مصرف گردد.