لی فازین SD15نرم کن

     

نرم کن کاتیونیک کندانسه برای تمامی الیاف
ماهيت
پايه شيميايی : فتی اسيد آمید
خاصيت يونی : كاتيونيك
شكل ظاهری : مایع ویسکوز کرم رنگ
حلالیت : در آب سرد براحتی قابل حل است

خواص مخصوص
- نرمی فوق العاده برای تمامی الیاف
- خاصيت روان کنندگی (کاهش اصطکاک در ریسندگی اکریلیک)
- مناسب پارچه های تخت بافت و گرد بافت
- سفیدی کالای نساجی را کاهش نمی دهد(Low yellowing)
حلالیت
در آب 30-40 درجه به راحتی قابل حل است.

مقدار مصرف
در روش پد
LEE FAZIN SD15 10-30 g/l
PH 5-6
Pick Up %60-80
Dry at 110-130

در روش رمق كشي (%owf) % 1-3
PH 5- 6
L/G 1:20-1:10
30-40 Min at 15-30

مدت انبارداری : حداقل 12 ماه
بسته بندی: بشکه 60 یا 100 کیلوگرمی