لی فازین SD concنرم کن

     

نرم کن کاتیونیک کندانسه با حلالیت سریع برای تمام الیاف
ماهيت
پايه شيميايی : فتی اسيد آمید
خاصيت يونی : كاتيونيك
شكل ظاهری : پرک کرم رنگ

خواص مخصوص
- نرمی فوق العاده برای تمامی الیاف
- خاصيت روان کنندگی (کاهش اصطکاک در ریسندگی اکریلیک)
- مناسب پارچه های تخت بافت و گرد بافت
- سفیدی کالای نساجی را کاهش نمی دهد(Low yellowing)
حلالیت
قابلیت دیسپرس شدن درآبc °80- c°90 در غلظت های 1 تا 10% با افزودن0.5 % اسید استیک ، بهترین غلظت پیشنهادی 10% می باشد.
جهت تهیه امولسیون 10% : ابتدادر90 کیلو آب سرد 0.5 کیلو اسید استیک را افزوده و سپس 10 کیلو نرم کن را اضافه نموده و درجه حرارت را در حین همزدن به 80-90 درجه رسانده تا نرم کن کاملاً دیسپرس و یکنواخت گردد سپس در هنگام همزدن دما را به 35 درجه رسانده در صورت دیسپرس نمودن صحیح نرم کن در این شرایط قابل استفاده مستقیم در آب سرد می باشد.

مقدار مصرف

جهت سیستم رمق کشی 
LEEFAZIN SD: 0.2-0.5%
Temperature: 30-50°C
Time: 20–30min
PH: 4-6
جهت سیستم فولارد 
LEEFAZIN SD: 3-5 g/l
Pick Up 70-90%

انبارداری مدت انبارداری : 12 ماه