لی فر SNK77مواد کمکی رنگرزی

     

شكل ظاهري : مایع شفاف – کمی کدر
PH محلول 10% آبی: 14-12
خاصيت حل شوندگي : قابلیت حل در آب،شفاف
رنگ: بی رنگ – زرد کمرنگ
پایداری امولسیون 10%: پایدار

مشخصات فیزیکی
- این ماده جایگزین مناسبی هم از لحاظ مصرف و هم از لحاظ قیمت به جای مقدار زیادی از کربنات سدیم است.
- معمولا بعد از مرحله رمق کشی در دمای 60-40 درجه سانتیگراد براساس واکنش پذیری رنگ های وینیل سولفون یا بای فانکشنال به نسبت معینی به رنگ اضافه شده و برای تثبیت کامل رنگ،عملیات به مدت 60-30 دقیقه ادامه داده میشود.
- همچنین می¬تواند برای شستشوی اولیه یا سفید گری اضافه شود.

مقدار و محدوده كاربرد :
نسبت کلی مصرف این ماده معمولا 0.1کربنات سدیم می باشد و بسته به عمق و شید رنگ تغییر می کند.پیشنهاد میزان مصرف در سیستم رمق کشی با توجه به درصد رنگ مصرفی بصورت زیر میباشد.

مقدار بافر مصرفی درصد رنگ
0.5 g/l 0.5%
1 g/l 1%
1.5 g/l 2%
2 g/l 3%
2.5 g/l بالای4%


پیشنهاد می شود که مقدار مصرفی را بر اساس نوع و مقدار رنگ،نوع پروسه و میزان ph مورد نظر در آزمایشگاه چک کنید سپس در عملیات رنگرزی استفاده نمایید.

مدت و شرايط نگهداری :
در دمای 25 درجه و کمتر از 45 درجه سانتیگراد و به دور از نور مستقیم خورشید به مدت 12 ماه قابل مصرف میباشد.