لی فیل SY40 NEWنرم کن

     

ماده آنتی استاتیک برای تکمیل الیاف و پارچه با خاصیت نرم کنندگی و پرکنندگی
نوع ماده : امولسیون پارافین
خاصيت يونی : نانیونک/ آنیونیک
شكل ظاهری : مایع ویسکوز سفید
خاصیت حل شوندگی : در آب 50-40 درجه سانتیگراد به راحتی حل می شود.
PH : 8-9
ماده فعال : 50±2%

خواص
- ايجاد زير دست نرم و لغزنده و خاصيت آنتی استاتيك
- قابل استفاده با سفید کننده های نوری و پايدار در مقابل حرارت و ایجاد زردی نمی کند.
- در برابر آب سخت و محیط های ضعیف اسیدی و بازی و مواد اکسنده و کاهنده مقاوم است.
- قابل استفاده با آهار و انواع پرکننده ها و برای تمام البسه مناسب است.

مقدار و محدوده كاربرد
-آهار
در نسخه آهار قابل استفاده بجای روغن آهار جهت جلوگیری از پرز و بار الکتریکی روی الیاف و نخ در آهار نهایی
مقدار مصرف: 8-5 گرم بر لیتر

-نخ
لی فیل SY بعد از سفیدگری و رنگرزی به حمام رمق کشی افزوده گردد.PH حمام بین 6-5.5 با افزودن اسید استیک تنظیم شود و در دمای محیط به مدت 5 دقیقه هم زده شود.سپس لی فیل SY40 افزوده گردد و افزایش دما بین 45-15 دقیقه انجام شود.برای کامل شدن رمق کشی دما می تواند تا 70 درجه سانتیگراد افزایش یابد.
مقدار مصرف: 3-1.5 % وزنی

-پارچه
برای تکمیل پارچه
Leefill SY = 1-2%
Leedazil SE28 = 2%
PH = 5
دما = 40 درجه سانتیگراد
زمان = 30-20 دقیقه

-فولارد
Leefill SY = 20-30 g/l
Leedazil SE28 = 15-25 g/l
Pick up 70%
Dry at 130 درجه سانتیگرادانبارداري
نسبت به سرما حساس است و در برابر یخ زدگی محافظت شود.
مدت انبارداری: 6 ماه