لی فوم لس SR conc 200آماده سازی

     

ضد کف سیلیکونی
خاصيت يونی : نانيونيك
شكل ظاهری : مايع شیری رنگ ویسکوز
خاصیت حل شوندگی : به راحتی در آب امولسیون می شود.
PH : 6±0.5

خواص
- ضد کف سیلیکونی با مقاومت بالا نسبت به محیط های اسیدی و قلیایی می باشد.
-موثر در مقابل انواع مواد کف زا
- از پدید آمدن کف جلوگیری نموده و در صورت وجود آن را از بین می برد.
- با سایر مواد شیمیایی واکنش نمی دهد.
- سمی نمی باشد.
- ماشین آلات و کالای نساجی به بقایای سیلیکون آغشته نخواهد شد.
- طراحی خاص جهت مصرف در صنایع کاغذ سازی

مقدار و محدوده کاربرد
حتماً قبل از مصرف بصورت امولسیون10% رقیق شده و یه میزان مطلوب مصرف گردد. با توجه به اکتیو بالا از وارد نمودن مستقیم به حمام رنگرزی اجتناب شود(حتماً رقیق گردد).

مدت انبارداری : 12 ماه