لی مکس L30concروغن های آهارزنی و واکس ها

     

آنزیم پرزبر
پايه شيميايي : آنزیم سلولاز
شکل ظاهری : مایع قهوه ای
خاصیت یونی : نانیونیک

خواص
- جلوگیری از پرزهای سطحی
- نرمی قابل ملاحظه با مقدار مصرف کم
- سازگار با سایر مواد کمکی نساجی
- باعث کاهش مصرف سنگ و در نتیجه کاهش خسارات مکانیکی به شلوارها و دستگاهها می شود
- قابل استفاده با سنگ یا بدون سنگ
- از نظر زیست محیطی برای تکمیل پارچه های پنبه و لایوسل و انواع دیگر پارچه های سلولزی ایده آل می باشد

طریقه مصرف

پارامتر

مقدار بهینه

محدوده عملیاتی

نوع کالا

o.w.g

PH

5.5 - 4.5

6.0 - 4.5

پارچه

2.0 - 0.4 %

دما

55-60°C

45-65°C

پوشاک

1.0 - 0.1 %

L:R

15:1 - 8:1

20:1 - 3:1

جین

1.0 – 0.25 %

زمان

 

60 - 20 min

 

 


خنثی سازی آنزیم:
تمام آنزیم های سلولزی بعد از پایان عملیات باید خنثی شوند.این پروسه به دو روش می تواند انجام شود:
- PH حمام را به بالای 9 رسانده و دما نیز بالای 60 درجه باشد و برای مدت 15 دقیقه شسته شود.برای بالابردن PH از سدیم کربنات یا بورات سدیم استفاده شود.
- با افزودن مقدار کافی از شوینده قلیایی PH را بالای 9 برده و در دمای 60 درجه مدت 15 دقیقه شسته شود.
در نهایت آبکشی با آب به مدت حداقل 15 دقیقه انجام شود.

مدت و شرایط نگهداری
در دمای 25 درجه نگهداری شود.دمای بالاتر منجر به غیر فعال شدن آنزیم می گردد.