لی اویل oclروغن ها

     

روغن کاتیونیک
ماهيت: مخلوطی از استر الکل ها و اسیدهای چرب و امولسیفایرها
شكل ظاهري : مایع نیمه ویسکوز کرم-بژ
غلظت: 20%
خاصیت یونی: کاتیونیک
PH (10% ) : 4 ± 0.5
طرز مصرف : ابتدا با آب گرم به نسبت حداقل 3 : 1 رقیق شود، سپس به درام افزوده شود.
محدوده کاربرد: لی اویل OCL در مراحل اسیدی، دباغی کرومی، دباغی مجدد کرومی، مرحله رنگرزی سطحی (Top dying) و مرحله اسید دهی انتهایی جهت انواع مختلف چرم استفاده می شود.

خواص:
دارای پایداری خوب در محیط های اسیدی و خنثی می باشد.
حلالیت بسیار خوبی در آب دارد و سطح چرم را بسیار لطیف می نماید.
در صورت استفاده از لی اویل OCL دانه بندی (Grain) منظمی به پوست می دهد.
استفاده از لی اویل OCL به سبکی پوست کمک می کند.
به افزایش shade و عمق رنگ کمک شایانی نموده ،باعث زنده بودن رنگ می گردد.

شرایط انبارداری: در محل سرپوشیده و دور از آفتاب نگهداری شود.
مدت انبارداری: در صورت رعایت شرایط انبارداری حداقل به مدت 12 ماه قابل نگهداری می باشد.
مقدار مصرف: بعد از افزودن اسید جهت فیکس نمودن روغن های آنیونیک مصرفی می توان 2-1 % از لی اویل OCL مصرف نمود.