لی اویل ST108آنتی استاتیک

     

روغن ریسندگی مصنوعی و معدنی
پايه شيميايي : مخلوطی از روغنهای گیاهی و معدنی و امولسیفایر و آنتی استاتیک
خاصيت يوني : نانيونيك / آنيونيك
شكل ظاهري :ویسکوز سفید رنگ
خاصیت حل شوندگی : به راحتی در آب سرد امولسیون شیری رنگ پایدار ایجاد می نماید.
PH( محلول 10%) : 7

خواص
- قابل استفاده برای تمام روشهای ریسندگی و تمامی الیاف
- خاصیت آنتی استاتیک بالا
- پایداری امولسیون
- نفوذ زیاد

مقدار و محدوده کاربرد

1) Worsted Spinning 0.1-0.2% Leeoil ST108 Wool or
1-2.5% water Wool / PES
2) Semi worsted spinning 0.2-0.4% Leeoil ST108 الیاف مصنوعی
4-8% water
3) a)woolen spinning 0.5-0.8% Leeoil ST108 الیاف مصنوعی
6-10% water
3) b) woolen spinning 2-2.5% LEEOIL ST108 الیاف پشم فرشی
16-20% water

بسته بندی: بشکه 100 لیتری یا 60 لیتری
انبارداری: در انبارهای سربسته و دور از سرما نگهداری شود، در صورت یخ زدن حتماً گرم و همزده شود.
مدت انبارداري : 12 ماه