لی اویل T25روغن های آهارزنی و واکس ها

     

روغن آهار
پايه شيميايي : فتي اسيد مونو گليسريد و نفوذ دهنده و آنتی استاتیک
خاصيت يوني : کاتيونيك
شكل ظاهري : خمير سفيدرنگ
خاصيت حل شوندگي : به راحتي درآب قابل حل مي باشد.

خواص
- به هر نسبتي درآب قابل حل مي باشد
- از ايجاد پرز برروي نخ ها جلوگيري مي نمايد .
- ضمن نداشتن اثر سوء برروي استحكام نخ هاي تار، باعث نرمي ولطافت نخ ها وافزايش خاصيت جذب آب برروي نخ ها مي شود .
- از ریزش آهار و شکستگی فیلم آهار جلوگیری می کند

مقدار ومحدوده كاربرد
لی اویلT 25 برروي نخهاي تار ازجنس پنبه ، پنبه /پلي استر و ويسكوز ريون كاربرد دارد.

LEEOIL T25: 1.5-2%وزنی نسبت به نخ تار
آهارمصرفي: X%
پلي وينيل الكل: Y%
مدت انبارداري : 12 ماه