لی رزین RSنرم کن

     

رزین ضد چروک طراحی شده برای پخت سریع (shock Curing Process)
پايه شيميايي : رزین مخلوط چند منظوره با فرم آلدئید کم(مطابق با استاندارد اروپا)
خاصيت يوني : نانيونيك
شكل ظاهري : مايع زرد رنگ
PH10% : 5/5 – 5/7 در صورت بسته بودن بشکه
سازگاری : سازگار با کل مواد متعارف در تکمیل رزین ضد چروک
مقدار و محدوده کاربرد
- مناسب جهت کالای 100 % پنبه و مخلوط سلولز / پلی استر
نسخه پیشنهادی:
برای پارچه 100% پنبه نسخه پیشنهادی:

100-110 g/l LeeResin RS
15-20 g/l Lee Soft PEA 25%
20-30 g/l Leedasil MA 150
10-15 Lee Soft NCL
1 cc/l Acetic Acid
2 g/l Catalist RS

Pick UP : 80% حداقل

Curing حداقل 3 دقیقه در دمای(°180 - °160 )نگهداری شود :
دمای پخت نباید از 180 درجه افزایش یابد


در صورت نیاز در مورد سایر مواد (نرم کن نانیونیک، سیلیکونی، ماکرو و میکرو، پرکن) افزوده شده به رزین، انجام تست سازگاری توسط مصرف کننده الزامی میباشد


برای ترکیب PES/CO یا PES/VIS :

40-50 g/l LeeResin RS
10 g/l Lee Soft PEA 25%
10-20 g/l Leedasil MA 150
10-20 Leedasil SE 28
1 cc/l Acetic Acid
2 g/l Catalist RS

Pick UP : 60% حداقلCuring حداقل 3 دقیقه در دمای(°180 - °160 )نگهداری شود :
دمای پخت نباید از 180درجه افزایش یابد
در صورت نیاز در مورد سایر مواد (نرم کن نانیونیک، سیلیکونی، ماکرو و میکرو، پرکن) افزوده شده به رزین ، انجام تست سازگاری توسط مصرف کننده الزامی می باشد.


بسته بندي : بشكه 50 كيلوگرمي
مدت انبارداري : در صورت نگهداری صحیح حداقل یک سال (دور از نور خورشید)