لیرایتان 38/04روغن های تکسچرایزینگ و دولاتابی

     

روغن دولاتابي
پايه شيميايي : مخلوطي از روغن هاي معدني ، امولسيفاير و آنتي استاتيك
خاصیت يوني : نانيونيك
شكل ظاهري : مايع زرد رنگ شفاف
خاصیت امولسیون شوندگی : به هر نسبتي در آب سخت تا 100PPMودر آب نرم قابل امولسيون شدن مي باشد.
ویسکوزیته : 26-30 cp
PH (محلول 10% ) : 7 -6.5

خواص - روغن دولاتابي مناسب سيستم هاي پشمي و مخلوط آن با الياف مصنوعي
- سهولت كاربرد در ماشين هاي دولاتاب سيستم آپولو
- به راحتي از روي الياف قابل شستشو مي باشد.
- ايجاد زردي و بو نمي كند.
- از ايجاد پرزهاي سطحي نخ تا حد قابل قبولي جلوگيري مي نمايد.

مقدار و محدوده كاربرد
لیرایتان 38/04 N بصورت مستقيم ( غير محلول درآب ) مصرف مي شود ومقادير پيشنهادي بسته به نوع سيستم روغن زن بين % 0.8-0.3 وزني مي باشد.
اندازه گيري مقدار برداشت : توسط استخراج با PETROLEUM ETHER

انبارداري : از نگهداري بشكه ها دردماي زير5 درجه سانتيگراد اجتناب گردد.
مدت انبارداری: 12 ماه