لیرایتان 38/05Aروغن های تکسچرایزینگ و دولاتابی

     

روغن ريسندگي قابل استفاده در عمليات تكسچرايزينگ و دولاتابي
پايه شيميايي : مخلوطي از روغن هاي فوق تصفيه ، امولسيفاير ، آنتي استاتيك و آنتي اسپلش
خاصيت يوني : نانيونيك
شكل ظاهري : مايع زرد روشن
خاصیت امولسیون شوندگی : در آب سخت 100ppm به هرنسبتي قابل امولسيون شدن مي باشد.
ویسکوزیته : 13-14cp
PH( محلول 10% ) : 7 - 6.5

خواص
- مناسب براي كليه سيستم هاي روغن زني
- به راحتي از روي الياف قابل شستشو مي باشد.
- اثر خوردگي نداشته و ايجاد زردي و بو نمي كند.
- هيچ اثري روي شيد رنگ نداشته و ايجاد سطحي نرم بر روي نخ مي نمايد.
- جهت زدودن كامل روغن از سطح پارچه از تثبيت حرارتي ( فيكسه كردن ) پارچه، قبل از شستشو خودداري شود

مقدار و محدوده کاربرد
لیرایتان 38/05 Aبه صورت مستقيم ( غير محلول درآب ) مصرف مي شود و مقدارپيشنهادي بين3-1% مي باشد.

انبارداري : از نگهداري بشكه ها دردماي زير5 درجه سانتيگراد اجتناب گردد.
مدت انبارداری: 12 ماه