لیرایتان 38/20Aروغن های تکسچرایزینگ و دولاتابی

     

روغن ريسندگي قابل استفاده در عمليات تكسچرايزينگ و دولاتابي
پايه شيميايي : مخلوطي از روغن هاي فوق تصفيه ، امولسيفاير و آنتي استاتيك و آنتي اسپلش
خاصيت يوني : نانيونيك
شكل ظاهري : مايع زرد روشن
خاصیت امولسیون شوندگی : در آب سخت 100ppm به هرنسبتي قابل امولسيون شدن مي باشد.
ویسکوزیته : 18-20cp
PH( محلول 10% ) : 7 - 6.5

خواص
- نفوذ مناسب و یکنواخت.
- برای ماشینهای با دور بالا و نخ های سفید و رنگی
- برای ماشینهای تا دور 800 متر بر دقیقه
- به راحتي از روي الياف قابل شستشو مي باشد (تا 200ppmسختی آب قدرت امولسیون شوندگی دارد).
- اثر خوردگي نداشته و ايجاد زردي نمي كند.
- هيچ اثري روي شيد رنگ نداشته و ايجاد سطحي نرم بر روي نخ مي نمايد.
- جهت زدودن كامل روغن از سطح پارچه از تثبيت حرارتي ( فيكسه كردن ) پارچه، قبل از شستشو خودداري شود.

مقدار و محدوده کاربرد
لیرایتان38/20A به صورت مستقيم ( غير محلول درآب ) مصرف مي شود و مقدار پيشنهادي بين 3-1% مي باشد .

انبارداري : از نگهداري بشكه ها دردماي زير5 درجه سانتيگراد اجتناب گردد.
مدت انبارداری: 12 ماه