لی سان ASNروغن ها

     

روغن چرم
ماهيت : روغن سنتتیک
شكل ظاهري : مايع قهوه ای شفاف
غلظت : %1±65
خاصيت يوني : نانیونیک
PH (10% ) : 7 ± 0.5
روش آماده سازی: مستقیماً ویا به نسبت 3 : 1 با آب مخلوط و سپس به درام افزوده شود.

خواص :
لی سان ASN نرمی را بدلیل امولسیون بسیار ریز و نفوذ بالا ،به نحو قابل توجهی افزایش می دهد.
لی سان ASN ثبات نوری بالایی را ایجاد می کند.
چرم حاصل از لی سان ASN از سبکی مناسبی برخوردار می باشد.
لی سان ASN نفوذ و یکنواختی مخلوط سایر روغنها را بهبود می بخشد.

کاربرد:
- لی سان LP2 در تولید انواع چرم ها (گاوی ، گوسفندی ، بزی و ...) قابل مصرف می باشد.
- با توجه به سبکی و زیر دست مناسب ، لی سان ASN 2 جهت روغن دهی چرم های لباسی بسیار مناسب می باشد.
- لی سان ASN را می توان در مراحل دباغی ، دباغی مجدد و روغن دهی اصلی مصرف نمود.
- لی سان ASN در الکترولیت ها و آب سخت پایدار می باشد.
- لی سان ASN بدلیل قدرت امولسیون کنندگی و همخوانی بالا با روغنهای ماهی و گیاهی ، به تنهایی و یا همراه با سایر ر وغن ها قابل مصرف می باشدو یکنواختی و نرمی بسیار خوبی ایجاد میکند.

شرايط و مدت نکهداری : لی سان LP2 در دمای مابین 40 - 15 و دور از نور مستقیم آفتاب به مدت 12 ماه قابل نگهداری می باشد.