لی سافت NCFنرم کن

     

پايه شيميايي : از مشتقات اسيدهاي چرب
خاصيت يوني : نانيونيك
شكل ظاهري : پرک زرد رنگ
خاصيت حل شوندگي : تا 20% در آب قابل حل است. باید در آب گرم حداقل 2 ساعت همزده شود تا به صورت یکنواخت امولسیون شود.

خواص
- ايجاد زيردست نرم ، پر و الاستيك مي كند .
- داراي كف بسياركم
- در دماي بالا ايجاد زردي نمي كند .
- در آب سخت و محيط هاي اسيدي و قليايي پايدار ميباشد .
- با سفيد كن نوري و مواد تكميل همخواني دارد .
- با انواع رنگهاي نساجي همخواني دارد .
- اثر نرم كنندگي بسيار خوبي بر روي الياف هاي سلولزي ، مخلوط آنها و همچنين كليه الياف هاي سنتيك به جز آكريلاتها دارد .

مقدار و محدوده كاربرد
جهت بوبين ، كلاف و پارچه هاي گردباف و تخت باف و تمام الياف و همچنين در سفيدگري و رنگرزي به عنوان ضد چروك مورد استفاده است . فقط قبل از رنگرزي تست سازگاري انجام گيرد .
در سفيد گري با پراكسيد اثر ضد چروك داشته و همچنين باعث پايداري آب اكسيژنه نيز مي گردد .

جهت سیستم رمق کشی 
Leesoft NCF: 0.2% - 0.6 %نسبت به وزن الياف
   
جهت سیستم فولارد 
Leesoft NCF: 4 – 10 g/l
   
جهت پشم و مخلوط 
Leesoft NCF: 0.2% - 0.3%نسبت به وزن الياف
   

انبارداري :در شرایط استاندارد(دما ° 25 سانتی گراد و دور از نور خورشید) قابل نگهداری می باشد. مدت انبارداری: 2 سال