لی سافت PW 250نرم کن

     

دیسپرس پلی اتیلن واکس

ماهيت
پايه شيميايی : دیسپرس واکس پلی اتیلن
خاصيت يونی : نانیونیک
شكل ظاهری : مایع قهوه ای
PH : 10- 8

خواص مخصوص
- ایجاد زیر دست نرم و لغزنده و بهبود خاصیت دوخت پذیری پارچه
- خاصيت تثبیت ابعادی و جلوگیری از چروک شدن پارچه
- قابل استفاده با مواد تکمیلی نانیونیک و کاتیونیک و آنیونیک
- پایدار در مقابل حرارت و بدون تاثیر بر ثبات فوری کالای تکمیل شده
- جلوگیری از پرزدهی نخ و افزایش استحکام در مرحله آهارزنی

مقدار و محدوده کاربرد
- قابل استفاده بر روی کلیه الیاف
- قابل استفاده در کلیه روشهای مداوم و غیر مداوم
- با آب سرد به نسبت دلخواه قابل رقیق شدن می باشد


جهت سیستم رمق کشی 
Leesoft PW250: 1% - 4%
( در صورت لزوم از روش رمق کشی استفاده شود)  
جهت سیستم فولارد 
Leesoft PW250: 10 – 40 g/l
( بهترین روش مصرف فولارد می باشد)  مدت انبارداری : 12 ماه
بسته بندی: بشکه 60 یا 100 کیلوگرمی
در مقابل سرما محافظت شده و در انبارهای سربسته نگهداری شود.