لی‌استاتیک 2172آنتی استاتیک

     

روغن ریسندگی برای الیاف کوتاه پلی استر
پايه شيميايی : مخلوط آنتی استاتیک های نانیونیک
خاصيت يونی : نانیونیک
اکتیویته = 90%
شكل ظاهری : قهوه ای روشن
دانسیته : 1
PH 10% = % 0.5 ± 8
حلالیت : به راحتی در آب 40 درجه قابل حل می باشد.

خواص مخصوص
- كاهش اصطكاك الیاف به فلز
- قابل مصرف برای الیاف کوتاه پلی استر
- زیر دست نرم
- خاصیت آنتی استاتیک
- پایداری حرارتی بالا(بالاتر از 180 درجه)
-امولسیون پایدار

مقدار و محدوده كاربرد
لی استاتیک 2172 قابل مصرف به تنهایی و یا همراه با آنتی استاتیک ،لی استاتیک 50D می باشد. در صورت استفاده همزمان آنتی استاتیک آنیونیک با این ماده رعایت نکات زیر الزامی است:
1- از ترکیب روغن و آنتی استاتیک به صورت خالص اجتناب شود.
2- ابتدا آنتی استاتیک در آب 75-70 درجه کاملا حل گردد سپس روغن به محلول آنتی استاتیک اضافه گردد.
مقدار مصرف لی استاتیک 2172 برای الیاف پلی استر

Cotton type 0.1-0.12%
Wool type 0.18-0.22%
Rayon type 0.14-0.18%

Tow 0.20-0.25%

Open type 0.09 -0.11%در صورت قرار گر فتن در سرما حتما قبل از مصرف گرم و همزده شود.
بسته بندی : بشکه های 60 و 100 کیلوگرمی