لیستر ASPروان کننده های ریسندگی

     

روغن ریسندگی مصنوعی
پايه شيميايي : مخلوطی از استر و امولسیفایر و آنتی استاتیک
خاصيت يوني : نانيونيك / آنيونيك
شكل ظاهري :مایع زرد روشن
خاصیت حل شوندگی : به راحتی در آب سرد امولسیون شیری رنگ پایدار ایجاد می نماید.
PH( محلول 10%) : 9

خواص
- قابل استفاده برای تمام روشهای ریسندگی و تمامی الیاف
- خاصیت آنتی استاتیک بالا
- پایداری امولسیون
- نفوذ زیاد

مقدار و محدوده کاربرد

1) Worsted Spinning
0.1-0.2% Leester ASP Wool or
1-2.5% water Wool / PES

2) الیاف مصنوعی Semi worsted spinning
0.2-0.4%Leester ASP
4-8% water

3b) الیاف مصنوعی woolen spinning
0.5-0.8% Leester ASP
6-10% water

3a) الیاف پشم فرشی woolen spinning
2-2.5% Leester ASP
16-20% water

بسته بندی: بشکه 180 kg
انبارداری: 12 ماه در انبارهای سربسته و دور از سرما نگهداری شود، در صورت یخ زدن حتماً گرم و همزده شود.