لی تکس 8000روغن تولید الیاف و فیلامنت

     

روغن ریسندگی برای پلی پروپیلن
پایه شیمیایی : روان کننده های مقاوم حرارتی، آنتی استاتیك ، امولسیفایر و افزودنیهای خاص
خاصیت یونی : نانیونیك
شكل ظاهری : مایع زرد روشن
PH (محلول 10%) : 7

خواص
- كاهش اصطكاك الیاف به فلز
- قابل مصرف برای فیلامنت و الیاف کوتاه پلی پروپیلن
- زیر دست نرم
- خاصیت آنتی استاتیک
- پایداری حرارتی بالا
- امولسیون پایدار

مقدار و محدوده کاربرد
LEE TEX 8000 قابلیت مصرف به صورت خالص و امولسیون 20-10% را داشته و مقدار پیشنهادی
% 0.1 ± %1.2 Recommended oil pick up می باشد.
انبارداری: در صورت قرار گرفتن در سرما حتماً قبل از مصرف گرم و همزده شود.
مدت انبارداری : 12 ماه