لی تکس LG41روغن تولید الیاف و فیلامنت

     

روغن ریسندگی برای پلی پروپیلن بی بافت با خاصیت آبدوستی
پايه شيميايي : ترکیب فتی استرهای مختلف
خاصيت يوني : نانيونيك
شكل ظاهري : مایع قهوه ای روشن
PH (محلول 10%) = 8

خواص
- ایجاد خاصیت آبدوستی
- قابل مصرف برای فیلامنت و الیاف کوتاه پلی پروپیلن
- زیر دست نرم
- خاصیت آنتی استاتیک
- عاری از سیکلوکسان
- امولسیون پایدار

مقدار و محدوده کاربرد
LEE TEX LG41 قابلیت مصرف به صورت امولسیون 20-10% را داشته و مقدار پیشنهادی 1 تا 1.5 درصد وزنی می باشد. برای امولسیون کردن از آب نرم و بدون باکتری استفاده شود. (می توان قبل از ساختن امولسیون 0.2 درصد آب اکسیژنه را به مدت 15 دقیقه در آب نرم همزده تا باکتریهای احتمالی از بین رفته و سپس لی تکس LG41 را اضافه نمود.)

انبارداری: در صورت قرار گرفتن در سرما حتماً قبل از مصرف گرم و همزده شود.
مدت انبارداري : 12 ماه