لی تکس RF1000روغن ریسندگی الیاف مصنوعی

     

پايه شيميايي : مخلوطی از استر و امولسیفایر و آنتی استاتیک
خاصيت يوني : نانيونيك / آنيونيك
شكل ظاهري : قهوه ای روشن
خاصیت حل شوندگی : روغن را به آب نرم در حال هم زدن اضافه نمایید.
در صورت نگهداری طولانی امولسیون آنتی باکتری D6 به میزان 0.01% اضافه شود.
اکتیو : 99%
PH (محلول 10%) = 6.4-5.4

خواص
- قابل استفاده برای تمام روشهای ریسندگی نیمه فاستونی الیاف مصنوعی و رینگ
- خاصیت آنتی استاتیک بالا
- روغن ریسندگی cotton type
- قابل استفاده در سرعت های بالای کاردینگ
- کاهش اصطکاک بین فلز و الیاف
- ایجاد چسبندگی متوسط بین الیاف با همدیگر واز سر خوردن الیاف روی هم جلوگیری می کند.

مقدار و محدوده کاربرد
به روش اسپری روی الیاف اسپری گردد.
امولسیون %10-5
مقدار پیشنهادی مصرف % 0.5-0.15

انبارداری: 12 ماه در انبارهای سربسته و دور از سرما نگهداری شود، در صورت یخ زدن حتماً گرم و همزده شود.