لی واش KPآماده سازی

     

از بین برنده آب اکسیژنه(Peroxide Killer)
پايه شيميايي : ترکیبات کندانسه نیتروژن دار
خاصيت يوني : آنيونيك
شكل ظاهري : مایع زردرنگ
حلالیت : براحتي درآب قابل حل ميباشد.
PH (5%)= 7-9

خواص مخصوص
- از بین برنده پراکساید بعد از عمل سفیدگری
- دیسپرس کننده و برطرف کننده ناخالصی های پنبه
- جلوگیری از رسوب سختی آب
- صرفه جویی در میزان مصرف آب و دفعات پس شویی بعد از سفیدگری

مقدار و محدوده کاربرد
با 2 - 1% وزنی از Leewash KP نسبت به وزن پارچه پس از تخلیه حمام سفیدگری در دمای 85-80 درجه به مدت 15 دقیقه عمل شود و آبکشی سرد و خنثی سازی انجام شود.


بسته بندی:بشکه 60 یا 100 کیلویی
مدت انبارداري : 12 ماه در انبارهای سربسته و دور از سرما، در صورت یخ زدن حتماً گرم و همزده شود.