لی وِل CAT 40 NEWمواد کمکی رنگرزی

     

یکنواخت کننده با خاصیت ریتاردری برای رنگرزی الیاف اکریلیک
پايه شيميايی : اتوکسیلیت کواترنری آمونیوم سالت
خاصيت يونی : کاتيونيك
شكل ظاهری : مايع زرد
اکتیو : 40%

خواص
- سازگار با مواد نانیونیک و کاتیونیک
- قدرت یکنواخت کنندگی با افزایش سولفات سدیم افزایش می یابد.
- پایدار در مقابل اسید، قلیا ، نمک ها و سختی آب
- مناسب جهت نخ و پارچه اکریلیکی
- افزایش یکنواختی رنگرزی
- ریتاردر بدون کلراید
- خاصیت آنتی استاتیکی بالا که روند ریسندگی را بهبود می بخشد

مقدار و محدوده كاربرد
لی ول CAT 40 NEW در حین رنگرزی با رنگ جایگزین شده و باعث یکنواختی و رمق کشی کامل می گردد. در مورد رنگ های کاتیونیک که تمایل به تشکیل رسوب دارند افزودن یک گرم بر لیتر لی پرس DEK توصیه می گردد.

Fibre

Pale

Medium

Heavy

With low dyeable rate

2

1

0.5

With high dyeable rate

5

3.5

2

:Recipe
CAT 40 = As recommended above
Dyestuff = As per requirement
Acetic Acid 60% =3%
Buffer = 2%
Glaubers Salt = 10%
Temperature = 80 - 90 Deg. C

ابتدا لی ول CAT 40 NEW را قبل از رنگ به حمام رنگرزی اضافه نموده و سپس PH را با اسید استیک به 5 برسانید. مقدار 0 تا 10% سولفات سدیم اضافه نمایید. پس از 5 تا 10 دقیقه رنگ اضافه شود.

بسته بندی: در بشکه های 100 کیلویی
انبارداری: 12 ماه در انبارهای سر بسته و دور از سرما در صورت یخ زدن حتماً گرم و همزده شود.