لی وِل NY20مواد کمکی رنگرزی

     

یکنواخت کننده برای رنگرزی اسیدی نایلون و پشم
پايه شيميايی : فتی آمین پلی گلیکول اتر
خاصيت يونی : نانیونیک - کاتیونیک
شكل ظاهری : مايع ویسکوز قهوه ای
خاصیت حل شوندگی : به راحتی در آب قابل حل مي باشد.
PH: خنثی

خواص
- یکنواختی کامل در رنگرزی نایلون و پشم
- به علت عدم کف قابل استفاده در جت
- مقاوم در مقابل سختی آب
- افزایش ثبات های کالای رنگرزی شده
- جلوگیری از تجمع رنگ و تشکیل رسوبات رنگ در حمام رنگرزی

مقدار و محدوده كاربرد
رنگرزی در دمای50°C شروع شده طی مدت 30 تا 45 دقیقه به دمای98°C رسیده و در این دما به مدت 30 تا 60 دقیقه نگه می داریم.


بسته بندی: در بشکه های 100 کیلویی
انبارداری: 12 ماه در انبارهای سر بسته و دور از سرما در صورت یخ زدن حتماً گرم و همزده شود.