لی وت DOSSآماده سازی

     

نفوذ دهنده و شوینده قوی
پايه شيميايي : آلکیل استر
خاصيت يوني : نانيونيك
شكل ظاهري : مايع ویسکوز قهوه ای
خاصیت حل شوندگی : به راحتی در آب قابل حل می باشد.

خواص
- قدرت نفوذ دهندگی و امولسیون کنندگی بالا در تمام محدوده های حرارتی
- قدرت دیسپرس کنندگی بالا
- بهبود جذب و میزان سفیدی پارچه
- قابل مصرف در کلیه روشهای سفیدگری الیاف،نخ ، پارچه تخت و کشباف
- قابل مصرف در روشهای رمق کشی ، مداوم و نیمه مداوم
- قابل مصرف در رنگرزی جهت افزایش نفوذ و یکنواختی رنگ(حتما تست سازگاری انجام گیرد)

روش حل کردن
LEEWET DOSS را با آب گرم به هر نسبتی قابل حل می باشد.

بسته بندی: بشکه 60 کیلویی
مدت انبارداری : حداقل 12 ماه
LEEWET DOSS در مجاورت سرما بصورت جامد در می آید که پس از حرارت دادن و همزدن قابل استفاده میگردد.