لی وت N40چربی گیرها

     

ماده چربيگيري غیر فنلی
ماهيت : مخلوطی از الكيل پلي گليكول اترهای غیرفنلی و الکلها
شكل ظاهري : مایع بيرنگ
غلظت : 40 %
خاصيت يوني : نانيونيك
PH (10% ) : 7 ± 0.5
طرز مصرف : بطور مستقیم و یا رقیق شده در آب ، قابل استفاده میباشد .
محدوده كاربرد : در مراحل خيساندن ، آهك زني ، آهك زدايي ، آنزيم زني ، چربيگيري و شستشوي اسيدي در دباغي مجدد كاربرد دارد .

خواص :
لی وت N40 داراي قدرت چربيگيري عالی بوده و بدين جهت براي چربيگيري پوستهاي گوسفندي کاملا" ‌مناسب ميباشد .
لی وت N40 دارای قدرت خیسانندگی فوق العاده ای بوده و به تنهایی و یا بهمراه سایر خیساننده ها قابل استفاده میباشد.
لی وت N40 پايداري بسيار خوبي در آب سخت داشته و در برابر مواد آنيونيك و كاتيونيك كاملاً‌ پايدار ميباشد.
لی وت N40 قابل مصرف در مراحل اسيدي و همراه با اسيد ميباشد.
لی وت N40 دارای حلال الکلی است و جهت حصول نتایج عالی نیازی به استفاده از حلالهای آلی از جمله نفت و ... نبوده و به تنهایی جوابگو است .البته قابلیت استفاده به همراه حلالهای آلی را دارا میباشد.

شرايط انبارداري : در محل سرپوشيده و دماي 25-20 درجه نگهداري شود.
مدت انبارداري : در صورت رعایت شرایط انبارداری حداقل به مدت 12 ماه قابل نگهداری است.