آزمایشگاهآزمایشگاه سمند گستر شیمی

آزمایشگاه این شرکت با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته و بهره گیری از کادر تخصصی مجرب ، مطابق آزمون های استاندارد ملی، آماده ارائه خدمات مختلف ذیل می باشد:


شناسایی انواع الیاف،نخ،پارچه
تعیین گرماژ پارچه
اندازه گیری ثبات سایشی انواع پارچه
اندازه گیری ثبات شستشویی انواع نخ و پارچه
اندازه گیری ثبات نوری منسوجات
اندازه گیری ثبات در برابر عرق بدن
اندازه گیری ثبات رنگ در برابر خشکشویی
ثبات در برابر حرارت و اتو داغ
اندازه گیری جذب رطوبت منسوجات
گزارش کنترل کیفی مواد مصرفی شما و انجام تست مقایسه ای
مقایسه نرمکن های مصرفی با روش رمق کشی و فولارد آزمایشگاهی
انجام نمونه رنگ کنی در جت آزمایشگاهی
آنالیز مواد اولیه
تعیین عدد اسیدی،یدی و صابونی
تعیین فلش پوینت
تعیین مقدار جامد
انجام واکنشهای شیمیایی تعیین ویسکوزیته(بروکفیلد)،دانسیته و PH