لی سول 405شوینده ها

     

شوينده قوی ، قابل پمپ شدن در سیستم های مداوم
پايه شيميايی : مخلوطی از سطح فعال های نانيونيك و الکل
خاصيت يونی : نانيونيك
شكل ظاهری : مايع بی رنگ
خاصيت حل شوندگی : قابل حل شدن به صورت مستقیم و به هر نسبتی در آب

خواص
- دارای قدرت امولسيون كنندگی چربی ها و روغنهای معدنی(روغنهای ریسندگی و ماشین آلات بافندگی)
- لكه بر
- کف کنترل شده
- قدرت دیسپرس کنندگی بالا

مقدار مصرف

0.5-1.5 g/l ژيگر :
0.75-2 g/l هاسپل:
روش مداوم :
J box 1-2 g/l
Roller bed steamer 1.5-2.5 g/l
Cold-pad batch 3-5 g/l
انبارداری : در دماي 25 - 20 نگهداری شود. مدت انبارداری : 12 ماه