لی واش D505Sشوینده ها

     

صابون تكميل پارچه هاي پشمي و مخلوط پشم با ساير الياف
پایه شیمیایی : تركيبي از واكنش گرهاي فعال سطحي
خاصیت یونی : آنیونیک
شکل ظاهری : خمیر زرد رنگ
خاصیت حل شوندگی: با اضافه كردن 10 برابر آب جوش به لی واشD505S بصورت محلول جهت مصرف آماده مي باشد .
PH (محلول 10%) : 8

خواص
لی واش D505 S داراي خاصيت تميز كنندگي و نفوذ پذيري بسيار عالي براي پشم بوده و در مقابل املاح و سختي آب قليايي و محيط اسيدي كاملا" پايدار مي باشد .

مقدار و محدوده کاربرد
- مخصوص والك پارچه پشمي و الياف پشم
- مخصوص فيكس كردن پارچه پشمي
- مخصوص كربونيزه كردن پشم
- مخصوص حمام رنگرزي در موقع رنگرزي

طريقه قليايي
LeeWash D505S: 1.5-2% نسبت به وزن پارچه
كربنات دو سود دو درجه: 15 ليتر براي 5 كيلوگرم جنس
طریقه خنثي
LeeWash D505S: 2-3% نسبت به وزن پارچه
طریقه اسیدی
LeeWash D505S: 2-3% نسبت به وزن پارچه
اسيد استيك: 2-3%


مدت انبارداري : 12 ماه