فلوئیدول GBچربی گیرها

     

  ماده چربيگيري
ماهيت : تركيبي از الكيل پلي گليكول اتر
شكل ظاهري : خمير ژلاتيني بيرنگ
غلظت : 50%
خاصيت يوني : نانيونيك
PH (10% ) : 7 ± 0.5
طرز مصرف : با آب گرم به نسبت حداقل 3 : 1 رقيق شده سپس مصرف شود .
محدوده كاربرد : در مراحل خيساندن ، آهك زني ، آهك زدايي ، آنزيم زني ، چربيگيري و شستشوي اسيدي در دباغي مجدد كاربرد دارد .

خواص :
فلوئيدول GB داراي قدرت چربيگيري عالي بوده و بدين جهت براي چربيگيري پوستهاي گوسفندي كاملاً‌مناسب ميباشد.
فلوئيدول GB پايداري بسيار خوبي در آب سخت داشته و در برابر مواد آنيونيك و كاتيونيك كاملاً‌ پايدار ميباشد.
فلوئيدول GB قابل مصرف در مراحل اسيدي و همراه با اسيد ميباشد.
فلوئيدول GB در صورت استفاده همراه با حلالهاي آلي از جمله نفت ، .... در مرحله چربيگيري نتايج بي نظيري از خود بروز ميدهد هر چند جهت حصول نتایج عالی نیازی به استفاده از این حلالها نبوده و به تنهایی نیزجوابگو است.

شرايط انبارداري : در محل سرپوشيده و دماي 25-20 درجه نگهداري شود. در دماي بيش از 25 درجه احتمال مايع شدن وجود دارد كه پس از سرد شدن مجدداً به حالت خميري در مي آيد.
مدت انبارداري : در صورت رعایت شرایط انبارداری حداقل به مدت 12 ماه قابل نگهداری است.