لی رینک TDمواد آهک دهی

     

محلول لایمینگ و چروک بازکن
ماهيت : مخلوطی از آمین های آلیفاتیک آلی
شكل ظاهري : مایع بیرنگ – زرد روشن
درصد ماده فعال : %1±30
PH (10% ) : 10.5 ± 0.5
مدت انبارداري : 12 ماه
محدوده كاربرد : ماده چروک باز کن جهت مصرف در ابتدای مرحله لایمینگ یا آهک دهی کلیه انواع چرم

خواص :
جلوگیری از تورم ناخواسته
تورم کنترل شده
بی بو
خاصیت چروک باز کنی محسوس
بهبود دانه بندی
افزایش سطح پوست
مناسب و موثر جهت شیوه های مختلف لایمینگ

مقدار مصرف :
- پوستهای گاوی : 1.3-0.8% در ابتدای مرحله لایمینگ
- پوستهای گوسفندی و بزی : 3-1.5 % در ابتدای مرحله لایمینگ
شرايط انبارداري : در محیط خشک و خنک و به دور از نورآفتاب نگهداري شود.