لی رایتان 38/50 NSروان کننده های ریسندگی

     

روغن ريسندگي مناسب جهت سيستم ريسندگي پشمي و نيمه فاستوني
پايه شيميايي : مخلوطي از روغن هاي معدني ، امولسيفاير و آنتي استاتيك
خاصيت يوني : نانيونيك
شكل ظاهري : مايع قهوه اي روشن
خاصيت امولسيون شوندگي : در آب سخت تا 200ppm به هر نسبتي قابل امولسيون شدن مي باشد.
PH ( محلول 10% ) : 7-6.5

خواص
- ايجاد چسبندگي مناسب بين الياف
- ايجاد سطحي نرم بر روي نخ
- اثر خورندگي ندارد .
- به راحتي قابل شستشو مي باشد.
- اثري روي شيد ندارد.
- مقاوم در برابر آب سخت تا 1000 ppm

مقدار و محدوده كاربرد

در سيستم پشمي بين 2.5-1% وزني روغن در نسبت هاي 1 به 8 تا 1 به 20 (بسته به شرايط محيطي ) با آب رقيق شود. در صورت نياز افزايش مقدار 0.3-0.1% آنتي استاتيك ( لی استاتیک AL ) توصيه مي گردد.

در سيستم نيمه فاستوني بين 1-0.4% وزني روغن در نسبتهاي 1 به 8 تا 1به 12 ( بسته به شرايط محيطی ) با آب رقيق شود. در صورت نياز افزايش مقدار 0.3-0.1%آنتي استاتيك ( لی استاتیک AL ) توصيه مي گردد.
مدت انبارداري : 12 ماه