لی تکس SOSروغن تولید الیاف و فیلامنت

     

روغن ریسندگی برای الیاف کوتاه پلی استر باز یافتی(Recycled Polyester Fiber)

پایه شیمیایی: روان کننده های مقاوم حرارتی، آنتی استاتیك ، امولسیفایر و افزودنیهای خاص
خاصیت یونی : آنیونیك - نانیونیک
اکتیویته : 65 %
شكل ظاهری : مایع زرد پررنگ
دانسیته : 1.0415
PH (10%) : 7

خواص مخصوص :
- كاهش اصطكاك الیاف به فلز
- قابل مصرف برای الیاف کوتاه پلی استر
- چسبندگی الیاف به الیاف
- خاصیت آنتی استاتیک
- پایداری حرارتی بالا
- امولسیون پایدار
- حلالیت : به راحتی در آب 40 درجه قابل حل می باشد، در آب سرد لخته می شود.

مقدار و محدوده كاربرد
لی تکس SOS قابل مصرف به تنهایی و یا همراه با آنتی استاتیک ،لی استاتیک CS می باشد.
برای امولسیون کردن روغن از آب گرم 40 درجه و بدون سختی استفاده شود(دیونیزه) حتما از آنتی باکتری جهت محافظت امولسیون استفاده گردد.
میزان امولسیون : 20% - 5%
درصد جذب روغن وزنی : 1.5% - 0.5%

در صورت قرار گرفتن در سرما حتما قبل از مصرف گرم و همزده شود.
مدت انبارداری : یکسال