لی تکس 40روغن تولید الیاف و فیلامنت

     

روغن ریسندگی برای پلی پروپیلن و پلی استر با خاصیت آنتی استاتیک
پايه شيميايي : آلکیل استر
خاصيت يوني : نانيونيك
شكل ظاهري : مايع ویسکوز قهوه ای
خاصیت حل شوندگی : به راحتی در آب قابل حل می باشد.

خواص
- کاهش اصطکاک الیاف به فلز
- چسبندگی الیاف به یکدیگر
- آنتی استاتیک بالا

مقدار و محدوده کاربرد
لی تکس 40 باید به صورت محلول با غلظت 30-12 درصد در آب نرم و ضد باکتری تهیه و توسط پمپ یا روش اسپری روی الیاف اسپری گردد.
درصد جذب ماده موثر:

  • 3-5 % for PP-tapes
  • 0.25-0.5% for short staple to be processed on the cotton system
  • 0.5 – 0.7 % for coarse denier carpet fiber on the semi-worsted system

انبارداری: در انبارهای سربسته و دور از سرما نگهداری شود، در صورت یخ زدن حتماً گرم و همزده شود.
مدت انبارداري : 12 ماه