لی تکس FUNروغن تولید الیاف و فیلامنت

     

روغن ریسندگی برای الیاف کوتاه پلی استر پایه شیمیایی: روان کننده های مقاوم حرارتی، آنتی استاتیك ، امولسیفایر و افزودنیهای خاص
خاصیت یونی : کمی کاتیونیك
اکتیویته : % 2±90
شكل ظاهری : قهوه ای روشن
دانسیته : 1.03
PH (10%) : 9

خواص
كاهش اصطكاك الیاف به فلز
قابل مصرف برای الیاف کوتاه پلی استر
زیر دست نرم
خاصیت آنتی استاتیک
پایداری حرارتی بالا(بالاتر از 180 درجه)
امولسیون پایدار
حلالیت : به راحتی در آب 40 درجه قابل حل می باشد، در آب سرد لخته می شود.

مقدار و محدوده کاربرد
لی تکس FUN قابل مصرف به تنهایی و یا همراه با آنتی استاتیک ،لی استاتیک ACN می باشد. در صورت استفاده همزمان آنتی استاتیک آنیونیک با این ماده رعایت نکات زیر الزامی است:
1- از ترکیب روغن و آنتی استاتیک به صورت خالص اجتناب شود.
2- ابتدا آنتی استاتیک در آب 75-70 درجه کاملا حل گردد سپس روغن به محلول آنتی استاتیک اضافه گردد.
مقدار مصرف روغن FUN برای الیاف پلی استر

Cotton type  0.1-0.12%
Wool type  0.18-0.22 %
Rayon type  0.14-0.18 %
Tow  0.20-0.25%
Open-End  0.09 -0.11 %


در صورت قرار گر فتن در سرما حتما قبل از مصرف گرم و همزده شود.
مدت انبارداری : یکسال