لی تکس OP14روغن تولید الیاف و فیلامنت

     

روغن ریسندگی برای پلی پروپیلن و پلی استر با خاصیت آنتی استاتیک
پايه شيميايي : آلکیل استر
خاصيت يوني : نانيونيك
شكل ظاهري : مايع ویسکوز قهوه ای
خاصیت حل شوندگی : به راحتی در آب قابل حل می باشد
PH (محلول 10%) :8-7

خواص
- کاهش اصطکاک الیاف به فلز
- چسبندگی الیاف به یکدیگر
- آنتی استاتیک بالا

مقدار و محدوده کاربرد
لی تکس OP14باید به صورت محلول با غلظت 15-5 درصد در آب نرم و ضد باکتری تهیه و توسط پمپ یا روش اسپری روی الیاف اسپری گردد.

درصد جذب ماده موثر:

  • 1.5 - 2.5 % for PP-tapes
  • 0.1 - 0.2 % for short staple to be processed on the cotton system
  • 0.2 – 0.3% for coarse denier carpet fiber on the semi-worsted system

درصد برداشت با استخراج توسط ایزوپروپانول قابل اندازه گیری می باشد.

انبارداری:
در انبارهای سربسته و دور از سرما، در صورت یخ زدن حتماً گرم و همزده شود.در زیر دمای14 درجه تغییر ویسکوزیته و ظاهر مشاهده می شود.
مدت انبارداري : 12 ماه