لی سوک KTPخیس کننده ها و شوینده ها

     

ماده خیس کننده
ماهيت : مخلوطی از مواد خیس کننده آنزیمی و غیر آنزیمی ، تمیز کننده ها و سطح فعال ها و تنظیم کننده های PH
با خصوصیت کنترل سختی آب
شكل ظاهري : پودر بژ
PH (10% ) : 11 ± 0.5
طریقه مصرف : بدون حل کردن در آب به صورت مستقیم و پودری استفاده می گردد
مدت انبارداري : 12 ماه
محدوده کاربرد : خیساندن انواع پوستهای خام گاوی و گوسفندی و بزی

خواص :
دارای خاصیت خیس کنندگی و تمیز کنندگی عالی
لی سوک KTP با توجه به ماهیت ویژه خود از قدرت تمیز کنندگی بسیـــــار مناسب با درخشندگی خاصی برخوردار می باشد.
مصرف لی سوک KTP حتی جهت پوستهای بسیار چرب نیز مشکل پس زدن چربی را حذف می نماید.
مصرف لی سوک KTP موجب درخشندگی پشم و مو و تمیزی پوست می گردد.
مصرف لی سوک KTP جهت پوستهای خشک نمکی و تر نمکی موجب تسریع عمل خیساندن می گردد.
در صورت مصرف لی سوک KTP در مرحله خیساندن(soaking) نیازی به استفاده از خیس کننده ها ، آنزیم ها و تنظیم کننده های PH مصرفی در این مرحله بصورت مجزا نخواهد بود.

مقدار مصرف:

0.8-1%خیساندن پوستهای خام گاوی تر نمکی
1-1.2%خیساندن پوستهای خام گاوی خشک نمکی
0.8-1%خیساندن پوستهای گوسفندی

توجه : مصرف لی سوک KTP در مرحله خیساندن اصلی (Main Soaking) کلیه انواع چرم توصیه می‌گردد.
شرايط انبارداري : در محیط خشک و دور از رطوبت و نور آفتاب نگهداری شود.