پردول K Extraمواد آهک دهی

     

ماده كمكي خيساندن و آهك زني
ماهيت : مخلوطي از مواد فعال سطحي آنيونيك و نانيونيك
شكل ظاهري : مايع بيرنگ شفاف
خاصيت يوني : آنيونيك
PH (10% ) : 6.5 ± 0.5
طرز مصرف : قابل اختلاط با آب به هر نسبت
محدوده كاربرد : در مراحل خيساندن و آهك زني كليه انواع چرم كاربرد دارد .

خواص :
تسريع عمل خيساندن
اثر امولسيون كنندگي چربيهاي طبيعي
كمك به نفوذ مواد آهكي در پوست
حصول پلت هاي تميز
پايداري خوب در مواد آهكي
خواص بافري و ضد باكتريايي
جلوگيري از رسوب آهك در طي مدت زمان سكون درام

كاربرد : ماده خيساننده و امولسيون كننده براي هر نوع پوست و خام.
مناسب براي كليه انواع پوست و خام بخصوص خامهاي سنگين خيلي خشك و نيز خامهاي با چربي زياد طبيعي
شرايط انبارداري : زير 10 درجه گرانرو شده و زير دماي صفر درجه تيره ميشود و در دماي اطاق به وضع عادي باز ميگردد