لی واش JETآماده سازی

     

نفوذ دهنده و شوينده نانيونيك بدون کف
پايه شيميايي : آلكيل آريل پلي گليكول اتر
خاصيت يوني : نانيونيك
شكل ظاهري : مايع ويسكوز سفید
خاصيت حل شوندگي : تا دماي 50 درجه سانتيگراد به هر نسبتي در آب قابل حل مي باشد .

خواص
- در حمامهاي سرد و گرم خاصيت نفوذ دهندگي بالايي دارد.
- خاصيت هيدروفيلي پارچه ( نخ ) را بالا مي برد.
- بدون کف
- در مرحله رنگرزي براي هر نوع الياف داراي قدرت نفوذ دهندگي ( براي رنگرزي راكتيو و Hydron-Blue مناسب نمي باشد ) .
- در حمامهاي تكميل نفوذ پذيري را آسان كرده و مناسب جهت پروسه بلوجين .
- مناسب جهت پروسه آهاربري .
- در ماشینهای جت و Over flow و بوبین رنگ کن قابل مصرف می باشد.

محدوده و مقدار كاربرد


در مرحله پخت و سفيدگري
Leewash JET: 1.0 – 2.0 g/l
جهت افزايش هيدروفيلي پارچه
Leewash JET: 1.0 – 2.0 g/l
جهت پروسه بلوجين
Leewash JET: 2.0 – 4.0 g/l
جهت پروسه آهاربري
Leewash JET: 2.0 – 4.0 g/l

بسته بندي : بشكه هاي 60 كيلويي
انبارداري : در مقابل سرما محافظت شده و در انبارهاي سربسته نگهداري شود .
مدت انبارداري : 12 ماه پس از توليد