لی استاتیک acnآنتی استاتیک

     

آنتی استاتيك قوی برای تولید الیاف بخصوص پلی استر (Cotton and wool type)
پايه شيميايی : مخلوطی از فتی الکل فسفیت ها
خاصيت يونی : آنيونيك
شكل ظاهری : خمیر سفید غلیظ
9 : PH 10%
اکتیویته : % 2 ± 43

خواص
- خاصيت آنتی استاتيك بالا
- عدم نیاز به رطوبت بالا جهت خنثی نمودن بار الکتریکی
- قابلیت ترکیب با مواد نانیونیک و آنیونیک
- با مواد کاتیونیک رسوب می نماید
- قابلیت شستشو با آب گرم از روی الیاف

مقدار مصرف
- درصد برداشت روی الیاف
OE Spining 0.09 – 0.14%
Ring Spining 0.1 – 0.15%
Rayon type 0.15 – 0.18%

نحوه مصرف:
این ماده غالبا به همراه روغن ریسندگی Leetex FUN و به روش زیر استفاده می شود:
1- 50 تا 80 درصد آب مقطر نهایی را در میکسر وارد نموده
2- همزمان آب را گرم و میکسر را روشن نموده
3- دمای آب را در 80 تا 85 درجه تنظیم می نماییم
4- به آرامی آنتی استاتیک ACN را اضافه نموده و تا حل شدن کامل آن به همزدن ادامه می دهیم(حدودا 30 دقیقه)
5- پس از حل کامل آنتی استاتیک گرم نمودن را متوقف و روغن Leetex FUN را اضافه می نماییم.(میکسر همچنان روشن است)
6- الباقی آب(50 تا 20 %) را در خاتمه می افزاییم.
7- محلول نهایی یک امولسیون شیری می باشد که باید در صورت نگهداری طویل المدت با افزودن 1/0% آنتی باکتری محافظت گردد.


- بسته بندی : بشکه های 60 و 100 کیلوگرمی