لی استاتیک panآنتی استاتیک

     

آنتي استاتيك براي تمام روشهاي ريسندگي
پايه شيميايي : مخلوطي از آلكانول آميد
خاصيت يوني : نانيونيك /کاتیونیک
شكل ظاهري : مايع زرد رنگ
حل شوندگي : قابل حل شدن در آب با هر نسبتي ميباشد
روش استفاده : بصورت اسپري و رمق كشي

خواص
- خاصيت آنتي استاتيك بالا حتي در رطوبتهاي كم
- مقاوم نسبت به حرارت
- ضد خوردگي
- به راحتي از روي الياف شسته ميشود .

مقدار مصرف مقدار و محدوده کاربرد
بصورت اسپري و رمق كشي قابل استفاده می باشد.

Leestatic pan 0.4 - 1 % Worsted ريسندگي فاستوني
Leestatic pan 0.8 - 1.2 % Semi -Worsted ريسندگي نیمه فاستوني
Leestatic pan 1 - 1.4 % Woolen ريسندگي پشمي

مدت انبارداري : 12 ماه