لی پرس V10مواد کمکی رنگرزی

     

دیسپرس کننده و یکنواخت کننده برای پلی استر ضد الیگومر با قدرت امولسیون کنندگی روغن معدنی

پايه شيميايی : ترکیبات کندانسه و آلکیل آریل پلی گلایکول اتر و سختی گیر
خاصيت يونی : نانيونيك /آنیونیک
شكل ظاهری : مايع ویسکوز قهوه ای روشن
خاصیت حل شوندگی : به راحتی در آب قابل حل مي باشد.


خواص
- یکنواختی کامل در رنگرزی پلی استر
- به علت عدم کف قابل استفاده در جت و اتوکلاو
- حذف رسوبات الیگومر در ماشین آلات
- افزایش ثبات های کالای رنگرزی شده
- جلوگیری از تجمع رنگ و تشکیل رسوبات رنگ در حمام رنگرزی
- قابلیت امولسیون کنندگی روغنهای معدنی از روی پارچه همزمان با رنگرزی


مقدار و محدوده کاربرد

1-2 g/l رنگرزی پلی استر
2-3 g/l شستشوی بعد از رنگرزی پلی استر
(Reductive woshing)
0/5-1 g/l رنگرزی خمی
1 g/l در حمام مواد تکمیلی

انبارداری: در انبارهای سر بسته و دور از سرما نگهداری شود ، در صورت یخ زدن حتماً گرم و همزده شود.
مدت انبارداری : 12 ماه