لی وِل APمواد کمکی رنگرزی

     

دیسپرس کننده و یکنواخت کننده برای پلی استر ضد الیگومر
پايه شيميايی : مواد سولفاته و فسفاته
خاصيت يونی : آنیونیک
شكل ظاهری : مايع قهوه ای
خاصیت حل شوندگی : به راحتی در آب قابل حل مي باشد.
PH (محلول 10%) : 8.5-7.5

خواص
- مناسب برای بوبین رنگ کنی با قدرت انتشار رنگ در بوبین هایی با فشردگی بالا
- یکنواختی کامل در رنگرزی پلی استر
- به علت عدم کف قابل استفاده در جت و اتوکلاو
- حذف رسوبات الیگومر در ماشین آلات
- افزایش ثبات های کالای رنگرزی شده
- جلوگیری از تجمع رنگ و تشکیل رسوبات رنگ در حمام رنگرزی

مقدار و محدوده كاربرد

0.5-1.5 g/l رنگرزی پلی استر
1-2 g/l شستشوی بعد از رنگرزی پلی استر
(Reductive woshing)
0.5-1 g/l رنگرزی خمی
1 g/l در حمام مواد تکمیلی


بسته بندی: در بشکه های 100 کیلویی
انبارداری: 12 ماه در انبارهای سر بسته و دور از سرما در صورت یخ زدن حتماً گرم و همزده شود.